Syrefarger er farger i pulverform som er beregnet på farging på proteinfibre som ull og andre dyrehår som alpakka, angora, mohair m.m., silke, fjær og nylon. De kan til og med brukes på skinn. Disse fargestoffene trenger i hovedsak to faktorer for å gi et godt og varig resultat:

  • Veldig varmt vann
  • Mild syretilstand i form av tilsatt hvit husholdningseddik eller sitronsyre 

Syrefarger er veldig konsentrerte. De reagerer raskt, og resultatene er svært permanente for de fleste farger - de er meget vaskeekte! Sluttresultatet avhenger av temperaturen, hvor mye farge som brukes, hvor surt fargebadet er, når i prosessen syren tilsettes, hvor lenge garnet er i kontakt med fargestoffet og hvor mye garn som skal farges.

Som med alle typer fargepulver, bør de håndteres forsiktig. Sunn fornuft og god rengjøring (støvmaske, hansker, riktig ventilasjon osv.) bør alltid brukes ved håndtering av tørre fargestoffer og andre kjemikalier. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.